ZO ONTWIKKEL JE EEN STRATEGIE OM HANDIG TE LEREN REKENEN

Volgens de didactiek van het realistisch rekenonderwijs moeten leerlingen hun eigen oplossingsstrategie kiezen. Maar hoe zorg je ervoor dat ze de juiste rekenstrategie kiezen en niet in verwarring raken? Drie leraren laten zien hoe ze dit in de praktijk doen. 

In veel rekenboeken staat dat er ‘handig’ gerekend moet worden, maar weten kinderen wat dat betekent? Sjaak van Moorsel, leraar van groep 5 en 6 op OBS Uilenspiegel in Boekel, reikt zijn leerlingen verschillende manieren aan om handig te leren rekenen

Carm Barten, leraar groep 5 / 6 bij OBS De Uilenspiegel in Boekel, gaat aan de slag gaat met voorkeursstrategieën. Hij geeft leerlingen een opdracht en gaat daarna met de hele groep bespreken hoe zij het hebben uitgerekend. Zo krijgt de leraar inzicht in de verschillende strategieën, maar kunnen ook leerlingen leren van elkaars aanpak.

Sommige kinderen in de bovenbouw maken vaak dezelfde hardnekkige fouten, vooral als het om breuken en grote keer- of deelsommen gaat. Het helpt dan als je leerlingen naar een handige rekenstrategie leidt. Jacco Bouman, leraar van groep 7 en 8, doet dat door klassikaal de verschillende berekeningen van de leerlingen te bespreken met behulp van het digibord. Hij laat ze zien hoe ze het snelst en handigst tot de juiste oplossingen kunnen komen. Zo leren de leerlingen van elkaar.


Links
Titel informatie
Auteur

Leraar24

Uitgave

Leraar24, 2020

Reeks

Leraar24

Publicatiejaar

2020

Overige info

Ook deze aangepast naar nieuw paraplu artikel