EFFECTIEF AFSTANDSONDERWIJS

Dit rapport van de Onderwijsinspectie in samenwerking met het EducationLab (Universiteit Maastricht) beschrijft hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven. Eerst worden zes risico’s van afstandsonderwijs beschreven. Daarna wordt ingegaan op effectieve afstandslessen en effectieve aanpakken op schoolniveau. Ook wordt beschreven hoe ouders betrokken kunnen worden in het afstandsonderwijs. Dit artikel beschrijft wetenschappelijke inzichten voor alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs.

De (gedeeltelijke) schoolsluitingen en (deels) afwezige leerkrachten en docenten hebben ertoe geleid dat een groot deel van het onderwijs op afstand heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt. Dit is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in alle andere landen. Afstandsonderwijs kan effectief zijn, zo blijkt uit diverse overzichtstudies. Hierbij zijn vier zaken belangrijk: 1) de kwaliteit van het didactisch handelen; 2) interactie tussen leerlingen; 3) zelfstandig werken; en 4) extra aandacht voor kwetsbare leerlingen. Onderzoek laat zien dat er vijf zaken effectief zijn: 1) toegang realiseren tot afstandsonderwijs; 2) professionalisering van leraren; 3) het bewaken van welbevinden; 4) het organiseren van inhaalprogramma’s ; en 5) het betrekken van ouders (in het funderend onderwijs). In de meeste sectoren is afstandsonderwijs minder effectief dan fysiek onderwijs. Een uitzondering lijkt afstandsonderwijs in het Hoger Onderwijs, daar lijken diverse vormen van afstandsonderwijs effectiever dan fysiek onderwijs. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt verder dat de effectiviteit erg verschilt naar het aanbod en tussen (groepen) leerlingen. Leerlingen die moeite hebben met regulier onderwijs, vallen vaker uit bij afstandsonderwijs.

 


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht; Education Lab/Maastricht University

Auteur

Breuer,Tijana; Wolf, Inge de; Aarts, Bas

Uitgave

Utrecht/Maastricht : Inspectie van het Onderwijs/Maastricht University, 2020

Collatie

15 p.

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2020