FILOSOFEREN OP DE BASISSCHOOL

Deze praktijkmap moet beschouwd worden als een bronnenboek, dat onderwijsgevenden een eerste handreiking kan bieden bij het op schoolniveau of groepsniveau vormgeven van het filosoferen met basisschoolkinderen. Er is lesmateriaal opgenomen voor de groepen 1 tot en met 8. Verder bevat de map zes artikelen, waarvan er drie uit de SLO-brochure 'Filosoferen met kinderen op de basisschool : een complexe activiteit' afkomstig zijn. De overige drie artikelen zijn lesverslagen van projectscholen.


Titel informatie
Auteur

Bouwmeester, Tjitse

Uitgave

Enschede : SLO, 1992

ISBN

9032916718

Publicatiejaar

1992