COLLEGIALE CONSULTATIE EN INTERVISIE : HET STELLEN VAN VRAGEN ALS MIDDEL TOT PROBLEEMVERHELDERING
het stellen van vragen als middel tot probleemverheldering

Centraal staat het stellen van probleemverhelderende vragen vanuit de context van collegiale consultatie en intervisie tussen docenten. "Collegiale consulatie" staat voor incidentele gesprekken over dagelijkse problemen en moeilijkheden in het werk, "intervisie" staat voor een reeks van dit soort gesprekken in groepen van drie tot acht docenten, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan elkaars voortgang in het te lijf gaan van die problemen. In de eerste vier hoofdstukken wordt stap voor stap de onvermijdelijkheid van het stellen van vragen aangetoond. Hoofdstuk 5 vergelijkt de probleemverhelderende vragen met andere soorten vragen. Vervolgens komen de basisvaardigheden voor het consultatiegesprek, en de spelregels en aanbevelingen voor consultatiegesprekken in hoofdstuk 6 en 7 aan de orde. De hoofdstukken 9 t/m 11 behandelen: aanvullende begrippen en interventies; de toepassing van probleemverheldering in supervisie en groepsbegeleiding; achterliggende gedachten bij het vragen stellen. Naast de in de tekst gegeven voorbeelden, worden in hoofdstuk 8 oefeningen beschreven voor het stellen van vragen in intervisiegroepjes, en in hoofdstuk 12 oefeningen en voorbeelden voor individueel gebruik.
Titel informatie
Auteur

Werkgroep Docenten Onderwijszaken; Magnee, Marja

Uitgave

7e dr. - Culemborg : HvU Presse, 1997

Collatie

109 p. : afb., schema ; 24 cm

Reeks

DOZ-boek

ISBN

9057230100

Annotatie

.: 1980 Met lit. opg.

Publicatiejaar

1997