WERKEN IN ONDERZOEKSGROEPEN MET INSPIRATION

Deze bouwsteen geeft de verworvenheden en ervaringen weer van de pilot "Werken in onderzoeksgoepen". De werkwijze "Werken in onderzoeksgroepen" is gebaseerd op de principes van interactief taalonderwijs, dat wil zeggen dat sociaal leren, betekenisvol leren en strategisch leren uitgangspunten zijn. Bij het werken in onderzoeksgroepen werken kinderen gedurende een aantal weken in vaste groepjes aan de beantwoording van een of meer onderzoeksvragen bij thema's uit de zaakvakken of aan de oplossing van een probleem. Om antwoorden te vinden op de vragen, gaan de kinderen op zoek naar informatie in boeken, tijdschriften of op internet. Zij verwerken die informatie individueel in een werkstuk. Als alle werkstukken klaar zijn, presenteren de onderzoeksgroepen hun bevindingen als groep aan de andere kinderen. Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moeten de kinderen de teksten die zij over het thema lezen, goed begrijpen. Begrijpend lezen is dan ook een belangrijke doelstelling van het werken met onderzoeksgroepen. Maar kinderen leren nog meer: ze breiden hun kennis van de wereld uit, leren allerlei nieuwe woorden, leren teksten te schrijven voor hun werkstuk en ontwikkelen samenwerkingsvaardigheden. In de pilot is gebruik gemaakt van de computer, en met name van het programma "Inspiration". Dat is een computerprogramma waarmee kinderen gedachten, ideeën en teksten kunnen structureren en herordenen.


Titel informatie
Medewerker

Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen

Auteur

Duerings, Jack; Biemond, Hennie; Bronkhorst, John

Uitgave

Nijmegen : Expertisecentrum Nederlands, 2004

Collatie

33 p. : fig.; 30 cm

Reeks

Bouwsteen interactief taalonderwijs (9)

Publicatiejaar

2004