SIDI 3
protocol voor signalering en diagnosticering van intelligente en(hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs

Het SiDi 3 protocol is een signalerings- en diagnoseprotocol voor leerlingen van groep 1 tot en met 8, waarin de hele procedure in stappen is weergegeven. De leerkracht kan het voor zijn of haar eigen school invullen en aanpassen. Het bevat instrumenten om de ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen en de mate van een hoge begaafdheid in kaart te brengen. Uitgangspunt is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de signaleringsfase en diagnosefase. De uitgave is opgebouwd uit drie delen: 1. Signalering, waarbij naar alle kinderen wordt gekeken. 2. Diagnose, waarbij het onderzoek bij een beperkte groep wordt voortgezet. 3. Uitvoering: het plan van aanpak. Aan het begin van elke stap staat aangegeven wie actie moet ondernemen. De groepsleerkracht kan het traject grotendeels zelf uitvoeren. Wel is het van belang elke stap met de interne begeleider te overleggen. De interne begeleider begeleidt, coordineert en bewaakt het hele proces. 


Titel informatie
Auteur

Bruin-de Boer, Alja de; Kuipers, Jan

Uitgave

Drachten : Eduforce, 2010

Collatie

97 p. + CD-rom

Annotatie

cd-rom + boek

Publicatiejaar

2010