ZORGLEERLING FORMULEERT EIGEN HULPVRAAG VIA FOTO-INTERVIEW

Bespreking van het zogenoemde foto-interview, ontwikkeld door het REC Midden-Brabant - Mytylschool Tilburg. Het foto-interview is een oplossingsgericht instrument om zorgleerlingen te helpen bij het formuleren van hun eigen hulpvragen en doelen. Zodoende worden ze actief betrokken bij hun eigen leerproces. Een praktisch middel dat ook remedial teachers kunnen inzetten bij hun zorgleerlingen. Het foto-interview bestaat uit een set van ongeveer honderd foto's die zijn ondergebracht in vier categorieen: 1. zelfzorg, 2. schoolse en huishoudelijke vaardigheden, 3. sport en beweging en 4. hobby. Men gebruikt beoordelingskaartjes waarmee de leerling per foto aangeeft: 1 of hij de vaardigheid zou willen verbeteren (ja- of nee-kaart), 2. hoe belangrijk hij het vindt om de betreffende vaardigheid te verbeteren (belangrijkheid), 3. hoe goed hij de vaardigheid nu zelfstandig uitvoert (uitvoering), 4. hoe tevreden de leerling is over de manier waarop het nu gaat (tevredenheid) en 5. wat de leerling zou veranderen als hij kon toveren (toverkaart/imaginekaart). Het instrument is niet alleen een instrument om de hulpvraag van de leerlingen in beeld te krijgen, maar draagt er toe bij dat leerlingen een actieve rol gaan spelen in hun eigen leerproces. Er wordt niet alleen geluisterd naar wat de leerling zelf wil, maar de leerling wordt uitgedaagd tot het zoeken naar eigen hulpbronnen en oplossingsstrategieën. Het foto-interview is te koop en te bestellen op de website: www.recmiddenbrabant.nl. De Ambulante Dienst REC Midden-Brabant biedt tevens workshops aan.


Titel informatie
Auteur

Duijse, Madelon van; Hoogerwerf, Evelyn; Hoop, Annelies de

Tijdschrift

Tijdschrift voor remedial teaching

Uitgave

Jrg. 19 (2011), nr. 1

Collatie

p. 14-17

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2011