WEGWIJS IN CITOTOETSEN BIJ LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN

Om de ontwikkeling van een leerling over langere tijd te volgen, vaardigheden als geheel in kaart te brengen en leerlingen te vergelijken met een normgroep, maakt Cito genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen. Deze zijn bedoeld om naast dagelijkse observaties op objectieve wijze de vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen. Met behulp van methodeonafhankelijke toetsen, zoals de toetsen van het "Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs", weet je hoe de leerling presteert in vergelijking tot leeftijdgenoten, of de leerling voldoende groei doormaakt en op welk niveau je de lesstof aan de leerling kunt aanbieden. Om deze informatie optimaal te benutten, is het belangrijk dat de leerling een toets maakt die bij hem past. Grofweg kent het "Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs" vier toetsen: 1. Standaard toetsen Cito Volgsysteem primair onderwijs. Elke toets meet een specifieke vaardigheid, zoals spelling of technisch lezen. 2. Toetsen voor speciale leerlingen. 3. Toetsen voor leerlingen met visusproblemen. 4. Toetsen voor zml-leerlingen. Een remedial teacher heeft optimaal zicht op behoeften en mogelijkheden van een leerling en kan daarom een belangrijke rol spelen bij het adviseren over de juiste toets. zicht op behoeften en mogelijkheden van een leerling en kan daarom een belangrijke rol spelen bij het adviseren over de juiste toets.
Titel informatie
Auteur

Hollenberg, Judith; Vloedgraven, Judith

Tijdschrift

Tijdschrift voor remedial teaching

Uitgave

Jrg. 21 (2013), nr. 1

Collatie

p. 6-9

Publicatiejaar

2013