VRAGENSPEL VAN CHAMBERS

Hulpmiddel in het stimuleren van leesbevordering en uitwisseling met elkaar over teksten. Het denken en praten over teksten na vrije leestijd is een uitstekende manier om kinderen te leren hun mening te uiten, hun beleving en interpretatie van een verhaal te delen met anderen. Een gesprek leidt tot verbreding van achtergrondkennis en verfijning van hun waardering en beleving van de tekst. Een medeleerling kan op basis van eenzelfde tekst tot een ander inzicht komen. Leesdoelen als meningvorming, conclusies trekken, samenvatten, tekst op waarde beoordelen en informatie uit de tekst afleiden staan vaak centraal bij begrijpend lezen.


Titel informatie
Auteur

Chambers, Aidan; Meelker, Ilse

Uitgave

Helmond : OMJS, 2013

Publicatiejaar

2013