THEMANUMMER LEREN DOORDENKEN
filosoferen met kinderen

Themanummer van Praxisbulletin. In het onderwijs worden leerlingen vaak gestimuleerd om door te denken. Dat kan op veel manieren, bijvoorbeeld logisch denken, creatief denken, en outside of the box-denken. Als al deze manieren van denken worden gecombineerd, spreken we van filosofie. Filosoferen wordt door de auteurs van deze Praxisbulletin omschreven als kritisch nadenken. Daarbij praat je niet iemand na, maar ga je eerst voor jezelf na of een uitspraak, oplossing van een probleem of denkwijze wel klopt. Filosoferen zorgt volgens de auteurs voor de ontwikkeling van veel nuttige denkvaardigheden, zoals oorzaak-gevolgrelaties, het herkennen van deel-geheelrelaties, herkennen van drogredeneringen en logisch denken. Vragen als "wat kunnen we weten?", "is samen beter dan alleen?" en "bestaat anders wel?" komen aan bod. De thema's zijn voorzien van verwerkingsopdrachten waarmee de leerkracht de lessen kan vormgeven.  

 

 


Titel informatie
Auteur

Rosendaal, Liesbeth; Dingenen, Ad van ; Haan, Jan de

Tijdschrift

Praxisbulletin

Uitgave

Jrg. 31 (2013-2014), nr. 9 (februari 2014)

Collatie

100 p.

ISBN

9789034594174

Publicatiejaar

2014