Catalogus

19003 resultaten gevonden

AAP ZEE KOE KINDEREN MET AUTISME LEREN LEZEN

Cornelis, Hilde ; Beversluys, Ilse Van ; — 2019

Beschrijving van een leesmethode voor kinderen met een autismespectrumstoornis, waarin een duidelijke koppeling wordt gelegd tussen lezen en begrijpen d...

DENKSTAPPEN

Bodegraven, Nanda van ; — 2019

In het boek Denkstappen rafelt de auteur uiteen wat er zoal aan bod komt in een filosofisch gesprek. Per les wordt een denkstap geïntroduceerd en d...

DOSSIER SMARTPHONES IN DE KLAS

Leraar24 ; Leraar24 - Dossier, — 2020

Dossier over smartphonegebruik van leerlingen. Het gebruik kent naast nadelen zoals afleiding, ook voordelen. Deze worden besproken. Daarnaast wordt een...

THEMA: DUURZAAMHEID OP SCHOOL

Amelsvoort, Nicole van ; Gentle, Lenneke ; Wilde, Johan de ; De Wereld van het jonge kind, — 2019

Een aantal artikelen binnen het thema duurzaamheid op school:Duurzaam spelen: wat is dat?Nicole van AmelsvoortDit artikel geeft een begripsomschrijving ...

EEN RUGZAK VOL LEVENSVAARDIGHEDEN

Fokkens, Irene ; Helsloot, Janneke ; Praxisbulletin, — 2019

Vanuit lesmethoden wordt er vooral gefocust op het aanleren van kennisvaardigheden, terwijl levensvaardigheden net zo belangrijk zijn. Dit artikel gaat ...

SCHOOL EN OMGEVING VERBONDEN

Aa, Carlin van der ; Wichgers, Anne ; Praxisbulletin, — 2019

Artikel over de verbinding van school en de maatschappij. Er worden drie praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen scholen en partijen in de buurt bes...

ALS EEN RAMP DE SCHOOL TREFT

Spee, Ine ; Cornelissen, Noud ; Stichting School en Veiligheid, Utrecht ; — 2020

Deze publicatie geeft informatie over schokkende gebeurtenissen en de wijze waarop de school kan reageren. Ze biedt een handreiking bij het samenst...

KOSTENCONFIGURATOR ONDERWIJSHUISVESTING 2020

Hevo ; — 2020

Huisvestingsspecialist Hevo heeft een kostenconfigurator gemaakt waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat de meerkosten zijn van diverse investe...

WAARDEREND LEREN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Buurt, Annechien van ; Teeuwisse, Eefje ; Timmermans, Nina ; — 2020

Hoe kan een docent de talenten en motivatie van zijn leerlingen versterken? Hoe leerlingen zelfvertrouwen geven en leren denken in mogelijkheden? En hoe...

DROMERIG GEDRAG OF EEN ABSENCE?

Jenniskens, Desirée ; Beter Begeleiden, — 2019

In dit artikel worden kenmerken van een absence besproken, om het verschil aan te kunnen duiden tussen epilepsie en dromerig gedrag. Absences zijn korte...