De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, studenten, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Met behulp van de Onderwijsdatabank vindt u snel en eenvoudig een relevant antwoord op (actuele) vraagstukken.

Nieuwe titels

Dagelijks wordt de databank aangevuld met nieuwe titels: vakliteratuur, onderzoeken, leermiddelen, websites, apps, tijdschriftartikelen en nog veel meer. Veel titels zijn direct te bekijken, andere geven een verwijzing naar het materiaal. Blijf zo eenvoudig op de hoogte van nieuwe publicaties op onderwijsgebied!

toon catalogus

ARBEIDSMARKTANALYSE PRIMAIR ONDERWIJS 2021

Analyse van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs anno 2021, waarbij de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs in kaart ...

lees verder

LOS HET OP

Een spel voor leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs met, maar ook voor leerlingen zonder, gescheiden ouders. Het doel van het ...

lees verder

Dossiers

In de dossiers worden publicaties verzameld over een actueel onderwerp in het onderwijs of publicaties die het waard zijn uitgelicht te worden. Alles over één onderwerp bij elkaar.

toon dossiers

- Onderwijs tijdens de Coronaperiode

Dossier met publicaties over onderwijs tijdens de Coronacrisis. Er is achtergrondliteratuur opgenomen over het geven van onderwijs op afstand, de gevolgen in de klas en ...

naar dossier

Bewegend leren

Onder bewegend leren wordt verstaan het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten. Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een ...

naar dossier