INQUIRY-BASED LEADING AND LEARNING IN PRIMARY EDUCATION
inquiry-based working by school boards, school leaders and teachers and students’ inquiry habit of mind

Proefschrift met een onderzoek naar onderzoeksmatig werken. Uit de resultaten bleek dat self-efficacy (het vertrouwen van een persoon in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen) met betrekking tot onderzoeksmatig werken een belangrijke rol speelt bij de mate waarin schoolleiders en leraren onderzoeksmatig werken. In aanvulling daarop blijkt uit het onderzoek dat voor leraren ook collective efficacy belangrijk is bij het onderzoeksmatig werken. Blijkbaar hebben schoolleiders en leraren een hoge mate van self-efficacy met betrekking tot onderzoeksmatig werken nodig om op een onderzoeksmatige manier te werken. Leraren hebben daarnaast ook een sterk gevoel van collective efficacy nodig. Ook bleek dat er 13 verschillende strategieën zijn waarop bestuurders onderzoeksmatig leiderschap stimuleren. Zij doen dit bijvoorbeeld door leerlingresultaten met schoolleiders te bespreken, schoolleiders te stimuleren om onderzoeksresultaten met andere schoolleiders te bespreken en open te staan voor nieuwe onderzoeksideeën. Er zijn 15 strategieën waarop schoolleiders het onderzoeksmatig werken van leraren stimuleerden.  Geen enkel aspect van het onderzoeksmatig werken van leraren in de school of van de psychologische factoren die daarmee samenhangen, bleek echter een effect te hebben op de kritische houding van leerlingen in de school. Leraren die de onderzoekende houding van leerlingen stimuleren, bevorderen hiermee kennelijk vooral de nieuwsgierigheid van leerlingen en minder het kritisch denken


Titel informatie
Auteur

Uiterwijk, Lisette

Uitgave

Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2017

ISBN

9789462996366

Annotatie

volledig proefschrift volgt.
In Basisschoolmanagement Jrg. 32 (2018) nr. 5 (juni) wordt het proefschrift besproken

Publicatiejaar

2017