MEDIATION OP SCHOOL
aan de slag met 21e-eeuwse vaardigheden

In Mediation op school wordt de docent stap voor stap meegenomen in het leerlingmediationproces, ook bekend als leerlingbemiddeling. Met behulp van oefeningen, tips voor de praktijk en casussen leert de docent hoe hij de leerling tot mediator kan opleiden. Per klas selecteert de docent een aantal leerlingmediators, die moeten zorgen voor een betere samenwerking in de klas. Ze leren onderhandelen, omgaan met emoties van anderen en zichzelf en ontwikkelen inlevingsvermogen en oplossingsvaardigheden. De klas krijgt door de docent oefeningen aangereikt om compromissen te sluiten, grenzen aan te geven en om hulp te vragen.

Volgens de auteurs is in Nederland het besef doorgedrongen dat het, naast kennisverwerving, belangrijk is om kinderen 21e-eeuwse vaardigheden bij te brengen op school. Dit zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij, zoals kritisch denken, inlevingsvermogen, wereldburgerschap en probleemoplossend vermogen. Doordat leerlingen via mediation onderling conflicten uitpraten leert de klas sociale vaardigheden zoals onderhandelen en omgaan met emoties van anderen en zichzelf.

Het boek bestaat uit 9 hoofdstukken: 21e-eeuwse vaardigheden, conflicten en rol mediator, hoe scout je een leerling-mediator, communicatiemiddelen, gesprekstechnieken, opzetten van een mediatieteam, procedures van mediation en preventietips voor een postief schoolklimaat.

Dit boek is gericht op professionals in groep 8 van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.


Titel informatie
Auteur

Hulsbergen, Michiel; Hulsbergen-Paanakker, Rola

Uitgave

Amsterdam: Boom, 2017

Collatie

126 p.

Reeks

In de klas

ISBN

9789024414611

Publicatiejaar

2017