HET VERSTERKEN VAN LEERKRACHT SELF-EFFICACY
en de rol van de schoolleider

Artikel over het bevorderen van self-efficacy bij leerkrachten, de mate waarin leerkrachten zich in staat voelen verschillende taken die onder lesgeven vallen doelmatig uit te voeren. Vanuit een sociaal-cognitief raamwerk kan verondersteld worden dat schoolleiders vier primaire bronnen kunnen aanboren om het gevoel van self-efficacy in hun leerkrachten te vergroten: succeservaringen, indirecte ervaringen via rolmodellen, sociale feedback en de emotionele staat van de leerkracht.

Schoolleiders kunnen de self-efficacy van leerkrachten dus versterken door de autonomie van hun leerkrachten te vergroten en ervoor te zorgen dat er tijd overblijft voor informeel leren en uitwisseling van kennis en ervaringen binnen en buiten de klas. Positieve ervaringen kunnen ook worden opgedaan door anderen, zoals collega's, mentoren of schoolleiders, een taak succesvol te zien uitvoeren. De derde primaire bron van self-efficacy is sociale feedback. Schoolleiders die hun leerkrachten ervan kunnen overtuigen dat zij hun werk goed doen, dragen bij aan het gevoel van doelmatigheid van deze leraren, met name wanneer ze nog weinig leservaring hebben. De laatste bron, de emotionele staat van de leerkracht, kan aangeboord worden door te zorgen voor een positief werkklimaat, bijvoorbeeld door emotionele ondersteuning te bieden en te zorgen voor goede onderlinge relaties tussen collega's. Hiermee creëren schoolleiders voor leerkrachten een belangrijke basis voor het ontwikkelen van een gevoel van zelfvertrouwen en doelmatigheid. 


Titel informatie
Auteur

Zee, Marjolein

Tijdschrift

Basisschoolmanagement

Uitgave

Jrg. 33 (2019), nr. 2 (maart)

Collatie

p. 10-13

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2019