DE ZESDE ROL VAN DE LERAAR
de leercoach

De leraar is: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter.  In het boek De vijf rollen van de leraar werden deze rollen toegelicht. Er is een rol toegevoegd en deze rol wordt in het boek De zesde rol van de leraar besproken. Dit boek gaat over de rol van de leraar als leercoach. Deze rol houdt in dat de leerkracht een proactieve houding stimuleert bij de leerlingen om voortdurend passende vaardigheden te verwerven en inzicht te krijgen in de eigen leerstrategieën. Van belang hierbij is dat leerlingen zicht krijgen op hóe ze leren, wie ze zijn en welke keuzes ze maken. De in dit boek gepresenteerde denk- en werkwijze van de leercoach noemen de auteurs ‘het ABCDE van de leercoach’.
Leercoachen omvat vakdidactisch coachen, pedagogisch coachen én coachen gericht op zelfregulatie. Na nauwkeurige observatie beslist de leercoach op welk van de drie de lerende ondersteuning nodig heeft. De leercoach stimuleert versterking van metacognitieve en affectieve vaardigheden. De zelfregulerende jongere is het einddoel.
In deze herziene versie is de rol leercoach specifieker en toegankelijker gemaakt, doordat de auteurs in gesprek zijn gegaan met leraren. Hiernaast biedt deze versie ook concrete handvatten voor onderwijzers, leraren en docenten om hun effectiviteit als leercoach te vergroten.

 


Downloads
Titel informatie
Auteur

Odenthal, Linda; Potiek, Susan; Verbaan, Ariena

Uitgave

herz. dr. - Amersfoort : CPS, 2020

Collatie

156 p.

ISBN

9789065081681

Annotatie

1e dr.: 2017

Publicatiejaar

2020