ARBEIDSMARKTANALYSE PRIMAIR ONDERWIJS 2019
de arbeidsmarkt in beeld

Analyse van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs anno 2019, waarbij de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs in kaart worden gebracht. Alle onderdelen die geanalyseerd zijn worden in de rapportage besproken. 

Niet alleen de arbeidsmarkt in het primair onderwijs verandert. Ook in de omgeving van de arbeidsmarkt verandert. Dat geldt bijvoorbeeld voor de onderwijsinhoud. In toenemende mate wordt het onderwijs geïnnoveerd, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe technologische mogelijkheden en wordt er samengewerkt met andere organisaties in de omgeving van de school. Dat maakt scholen steeds vaker een integrale voorziening voor bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang en sport. Deze ontwikkelingen vragen het nodige van het personeel, bijvoorbeeld als het gaat om hun kennis en vaardigheden. Maar ook buiten het onderwijs zijn er ontwikkelingen die invloed hebben op de arbeidsmarkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aantrekkende economie, waardoor ook in andere sectoren tekorten aan personeel ontstaan. Het primair onderwijs zal daardoor steeds vaker moeten concurreren met andere sectoren om personeel. Ook het karakter van veel banen verandert: er is sprake van globalisering en het werk wordt steeds fexibeler. Mede daardoor ontstaat meer nadruk op een leven lang leren. En ook in de maatschappij zelf veranderen de verhoudingen. Niet alleen wordt de bevolking steeds diverser, ook is er sprake van kansenongelijkheid in de maatschappij, hoewel de kansenongelijkheid op scholen het afgelopen jaar niet verder is opgelopen. Veel van deze ontwikkelingen staan niet op zichzelf en volgen elkaar vaak in een snel tempo op. Ook liggen niet alle ontwikkelingen in de directe invloedssfeer van scholen en schoolbesturen, terwijl zij vaak wel, direct of indirect, met de gevolgen hiervan te maken krijgen. Dit vraagt het nodige van het absorptievermogen van de sector.


Titel informatie
Corporatie

Arbeidsmarktplatform PO, Den Haag

Auteur

Berg, Deborah van den; Scheeren, Jo

Uitgave

Den Haag : Arbeidsmarktplatform PO, 2019

Collatie

102 p.

Annotatie

Met lit. opg.
Met bijlage

Publicatiejaar

2019