KLEPEL-R
een test voor de leesvaardigheid van pseudowoorden - vorm A en B versie 2019

Meet de technische leesvaardigheid bij kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar (groep 3 tot en met 8 in het primair onderwijs, en de leerjaren 1 en 2 van het vervolgonderwijs). De Klepel-R beschikt over recente normen (2019). De normen (2019) van de EMT zijn verwerkt in de handleiding van de Klepel-R. De test kan ingezet worden in het regulier en speciaal onderwijs. Gebruik in combinatie met de Een-Minuut-Test geeft aanwijzingen voor classificatie en behandeling van leesproblemen.

De test is bedoeld om het prestatieniveau van het lezen van pseudowoorden (met als onderliggende vaardigheid het decoderen) te bepalen bij kinderen in het leeftijdsbereik van 7 tot en met 14 jaar oud. Decoderen wil zeggen dat de lezer zijn alfabetische kennis op de woorden toepast en de verklankte letters integreert tot een woord. Dit is hoe de beginnende lezer leest. Pseudowoorden zijn uitspreekbare nonsenswoorden. In de leestheorie wordt het lezen van pseudowoorden gezien als een adequate operationalisering van decoderen.

Wijzigingen ten opzichte van de Klepel 1994:

  • Nieuwe normering, nieuw onderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit.
  • Uitbreiding van de normen naar 14 jaar.
  • Naast de Klepel-R versie van 2 minuten, is er nu ook een versie van 1 minuut.
  • T-schaal in plaats van een Wechslerschaal.
  • Indexscore: In de Klepel-R kan op het nieuwe verzamelformulier voor de scoreformulieren naast de aparte ruwe scores en standaardscores voor de EMT, de Klepel-R1min en de Klepel-R2min, een gecombineerde score worden bepaald en ingevuld. Dit wordt de Indexscore genoemd.
  • Testinstructie: Ten opzichte van de instructies in de Klepel bevat de Klepel-R veranderingen voor het ‘bijwijzen met de vinger’, het ‘voorzeggen’, en de Klepel-R1min-procedure.

 


Titel informatie
Auteur

Bos, K.P. van den; Groot, B.J.A. de; Vries, J.R. de

Uitgave

herz. versie. - Amsterdam : Pearson, 2019

Annotatie

De testset bestaat uit:
- een Klepel-R handleiding
- een Klepel-R Testkaart Vorm A
- een Klepel-R Testkaart Vorm B
- 100 Klepel-R Scoreformulieren vorm A
- 100 Klepel-R Scoreformulieren vorm B

De test wordt ondermeer besproken in het Tijdschrift voor Remedial Teaching, jrg. 28 (2020) nr. 2 (april).

Publicatiejaar

2019