SAMENWERKEN MET LAAGGELETTERDE OUDERS
samen afspraken maken

In dit artikel wordt het verhaal van Veronica, een laaggeletterde vrouw van middelbare leeftijd en andere laaggeletterde mensen beschreven. En hoe dit verbonden kan worden met ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. In Nederland gaat dit naar schatting om 2,5 miljoen mensen. Om vrijheid en autonomie te hebben in de maatschappij zijn er basisvaardigheden nodig, dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat ze dit kunnen. Omdat deze basisvaardigheden zo cruciaal zijn, heeft dit invloed op diverse levensgebieden, zoals werk, gezondheid, financiën, meedoen én ouderbetrokkenheid. Ouders lopen tegen de volgende dingen aan: 

• Je kind voorlezen, of samen met je kind lezen.
• Kinderen helpen met de voorbereiding van een spreekbeurt, rekenen of ander ‘huiswerk’.
• Meedoen in een groepsapp.
• Het goed begrijpen en bespreken van het rapport.
• Het (digitaal) lezen en begrijpen van informatie.

In het artikel worden verschillende voorbeelden gegeven van de reactie van de ouders zelf op de moeite die ze hebben met deze vaardigheden en de mogelijke reactie van de omgeving hier weer op. Ook wordt er beschreven wat er gebeurt als de school ervan uitgaat dat juist niet iedere ouder over de verwachte basisvaardigheden beschikt en de positieve invloed die dit kan hebben, bijvoorbeeld het ontwikkelen van zelfvertrouwen van de ouder. 


Titel informatie
Auteur

Hampsink-Aalfs, Lidy

Tijdschrift

De Wereld van het jonge kind

Uitgave

Jrg. 48 (2021-2022), nr. 9 (mei 2021)

Collatie

p. 32-35

Annotatie

Literatuurlijst is beschikbaar via www.hjk-online.nl/artikelen

Publicatiejaar

2021