KLASSEN KENNISBANK

Kennisbank over gelijke kansen in de klas, met de verhalen uit de docuserie Klassen als inspiratiebron of gespreksstarter. De Kennisbank bestaat uit zeven thema's. De thema's zijn: burgerschap, ouderbetrokkenheid, identiteit, sociaal en cultureel kapitaal, armoede, taal en verwachtingen. Elk thema in de kennisbank bestaat uit dezelfde subhoofdstukken. In het eerste subhoofdstuk wordt uitgelegd wat er aan de hand is en waarom dit thema relevant is in het kader van kansenongelijkheid. In het tweede subhoofdstuk wordt de rol van het onderwijs toegelicht: wat is de rol van het onderwijs in het grotere geheel? In het laatste deel staan een aantal oplossingsrichtingen beschreven. Hier gaat het om wat scholen kunnen doen. Bij de thema's zijn fragmenten uit de serie Klassen opgenomen. Naast de zeven thema’s die de basis vormen van deze kennisbank, zijn er ook drie inleidende hoofdstukken die meer algemene informatie geven over kansenongelijkheid. Ook is er een begrippenlijst en is er een pagina met bronnen voor verdere verdieping in dit onderwerp.


Titel informatie
Uitgave

Amsterdam : Stichting Een van de Jongens, 2021-

Publicatiejaar

2021