JONGE KINDEREN LEREN REKENEN

TAL (Tussendoelen Annex Leerlijnen) is een door het Ministerie van OCenW geinitieerd project gericht op het beschrijven van leerlijnen voor het vak rekenen-wiskunde. In deze leerlijnbeschrijvingen zijn voor de verschillende leerjaren tussendoelen opgenomen. De tussendoelen vormen een verdere uitwerking en aanvulling van de kerndoelen voor rekenen-wiskunde. De leerlijnbeschrijvingen worden uitgegeven in brochurevorm en gaan vergezeld van een CD-ROM met videofragmenten van leerlinggedrag en onderwijsactiviteiten. De ontwikkeling van de leerlijn impliceert een nieuwe doordenking van de didactiek en inhoud van het reken-wiskundeonderwijs en gaat gepaard met een uitgebreide consultatie van diverse groeperingen betrokkenen en deskundigen. In het eerste projectjaar van het TAL (1997-1998) is gewerkt aan de leerlijn hele getallen voor de onderbouw van de basisschool (groep 1 tot en met 4).


Titel informatie
Auteur

Bokhoven, J.; Brink, Annemarie van den; Buter, Arlette

Uitgave

Groningen : Noordhoff, 2000

Collatie

87 p. ; 21 cm + Cd-rom

Reeks

Tussendoelen annex leerlijnen

ISBN

9789001851804

Publicatiejaar

2000