SCHATJES, KATJES, WATJES
training sociale weerbaarheid

Het programma is ontwikkeld voor kinderen die ondanks klassikale programma's over pesten en sociale weerbaarheid, behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het programma is voornamelijk bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw die moeilijkheden ondervinden in het contactleggen en samenspelen met leeftijdgenoten. De training maakt gebruik van de het zogenaamde vijfsporenbeleid, waarbij de aanpak van bijvoorbeeld pestproblemen alleen succes kan hebben als met alle betrokken partijen naar een oplossing wordt gezocht. Zowel het slachtoffer, als de pestkop, als de middengroep, als de leerkrachten als de ouders worden bij het probleem betrokken. Tijdens de bijeenkomsten leren kinderen op een speelse manier vaardigheden zoals: leren luisteren, problemen oplossen, over gevoelens praten, samenwerken met andere kinderen en kritiek geven en ontvangen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. De groep bestaat uit 8 kinderen en twee trainers (bij voorkeur een man en een vrouw). Voor het ontwikkelen van de training Schatjes, Katjes, Watjes is gebruik gemaakt van de sociale vaardigheidstraining van Ringrose en Nijenhuis (1986).


Titel informatie
Auteur

Kruuk, Annemieke

Uitgave

Doetinchem : Graviant, 1999

Collatie

Losbladige uitg. ; 31 cm

Publicatiejaar

1999