TAALTOETS ALLE KINDEREN [VERSIE 1 2001]
diagnostische toets voor de mondelinge vaardigheid Nederlands bij kinderen van groep 1 tot en met 4

De Taaltoets Alle Kinderen komt, gebruikmakend van de eerdere afkorting 'TAK', in de plaats van de Taaltoets Allochtone Kinderen. Bij de nieuwe toets is uitgegaan van de brede doelgroep van kinderen in de onderbouw van het primair onderwijs. Doel van de toets is om taalleerproblemen van kinderen in de leeftijd van vier tot negen jaar op te sporen en nader te diagnosticeren. Het gaat hierbij in de eerste plaats om kinderen die het Nederlands als moedertaal verwerven. Binnen deze doelgroep zijn er kinderen die in algemene zin 'taalzwak' zijn, maar er zijn ook kinderen met specifieke taalleerproblemen, zoals auditieve verwerkingsproblemen, articulatieproblemen, problemen met woordvorming en zinsbouw en problemen op het terrein van woordenschat en betekenisrelaties. Daarnaast behoren kinderen die het Nederlands als tweede taal leren, tot de doelgroep. Hiermee is bij de uitwerking van toetstaken zoveel mogelijk rekening gehouden. De normering van de toets is gekoppeld aan kinderen die het Nederlands als moedertaal verwerven. Voor tweede-taalleerders wordt naast deze normering de mogelijkheid geboden tot vergelijking met kinderen met een vergelijkbare taalachtergrond. De actieve kant van de taalvaardigheid van kinderen wordt in deze nieuwe versie sterker belicht.
Titel informatie
Auteur

Verhoeven, Ludo; Vermeer, Anne

Uitgave

Arnhem : Citogroep, 2001

Collatie

doos met inhoud

Reeks

Leerling- en onderwijsvolgsysteem LOVS

Annotatie

Doos met de volgende inhoud: - Handleiding - Platenboeken: Passieve woordenschat; Woordvorming; Zinsbegripnsbegrip 2 - Verteltaken: Verteltaak 1; Verteltaak 2 - Leerlingenboek - CD-rom

Publicatiejaar

2001