PLUK EEN ROOS
lessen over het omgaan met conflicten

Omgaan met conflicten. Met dit lesmateriaal kunnen school, ouders en gemeente gezamenlijk aan de slag met conflicthantering; kinderen leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. De ontwikkelde lessen worden onder meer gevormd door praatplaten, werkbladen voor leerlingen en materiaal voor ouders. Ook is er voor de bovenbouw een kwartet, waarin aspecten van conflicthantering spelenderwijs aan de orde komen. Het project biedt materiaal om in ieder leerjaar twee keer per week aan de slag te gaan. Elk van de vier projectringbanden bevat een theoretische verantwoording, praktische handleiding en een signaleringsinstrument.


Titel informatie
Uitgave

Amersfoort : Kwintessens, 2005/2016

Annotatie

Het Stop Denk Doe Spel en het kwartetspel zijn opnieuw uitgegeven in 2016.

Publicatiejaar

2005