DE ADAPTIEVE BASISSCHOOL

Bij adaptief onderwijs gaat het om het beantwoorden van de vraag hoe leraren omgaan met verschillen tussen leerlingen. Anders gezegd: hoe geven ze onderwijs op maat. Kern in de benadering van het APS is dat leerkrachten hun onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. Onlosmakelijk daarmee verbonden is het realiseren van een adaptieve schoolorganisatie waarin een professionele cultuur dominant is. In deze publicatie, de opvolger van 'Adaptief onderwijs in een lerende school', zijn de theorie en praktijk van adaptief onderwijs beschreven. Een verdere verkenning van de begrippen 'zelfsturing' en 'basisbehoeften' is opgenomen in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk wordt ook de relatie gelegd met het centrale thema van adaptief onderwijs: omgaan met verschillen.Klimaat, vaardigheden, betekenisvolle leersituaties en reflectie zijn de vier regiegebieden van het onderwijs. Hoofdstuk 3 biedt een kijkje in de keuken van dat onderwijs en wat een leerkracht doet om adaptief onderwijs te regisseren. Hoofdstuk 4 tenslotte behandelt de veranderkundige aanpak van het project 'Kies Adaptief': hoe kan een schoolteam succesvol werken aan de ontwikkeling van een adaptieve school?


Titel informatie
Corporatie

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum [APS], Utrecht

Auteur

Dijkstra, Rinse; Munnik, Cees de

Uitgave

Utrecht : APS, 2007

Collatie

96 p. : fotogr. ; 24 cm

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2007