METEN EN MEETKUNDE IN DE BOVENBOUW
tussendoelen annex leerlijnen

Beschreven worden de leerstofonderdelen meten en meetkunde voor de bovenbouw van de basisschool. De keuzes die zijn gemaakt worden beargumenteerd vanuit de rol die meet- en meetkundekennis in het dagelijkse leven speelt. Ook wordt rekening gehouden met wat leerlingen in het voortgezet onderwijs aan kennis nodig hebben. Zowel bij meten als bij meetkunde ligt de nadruk ligt op het ontwikkelen van inzicht. Bij meten moeten leerlingen in staat zijn om de relaties tussen maten te beredeneren. Dat heeft in het onderwijs een belangrijkere plek dan het simpelweg oefenen in het omrekenen van maten. Bij meetkunde staan de constructies van kinderen voorop. Beschreven wordt hoe kinderen in rijke activiteiten de kans krijgen om zelf op onderzoek te gaan. Dit boek biedt leerkrachten, studenten en docenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs, onderwijsbegeleiders en onderzoekers een houvast bij het reken-wiskundeonderwijs in de leerstofgebieden meten en meetkunde.


Titel informatie
Corporatie

Freudenthal Instituut

Auteur

Gravemeijer, Koeno; Figueiredo, Nisa; Feijs, Els

Uitgave

Groningen : Wolters-Noordhoff, 2007

Collatie

200 p. : ill. ; 21 cm. + poster

Reeks

Tussendoelen annex leerlijnen

ISBN

9789001851088

Annotatie

Sluit aan bij: Jonge kinderen leren meten en meetkunde : tussendoelen annex leerlijnen : meten en meetkunde onderbouw basisschool. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 2004

Publicatiejaar

2007