ELKE SCHOOL IS ER ÉÉN
alternatief voor de beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs, een bijdrage aan een actuele discussie

In deze brochure presenteren acht organisaties, verenigd in Netwerk SOVO (Samenwerkingsverband van Organisaties voor Onderwijsvernieuwing), een alternatief voor de opbrengstparagraaf van het toezichtskader van de onderwijsinspectie voor het primair onderwijs. Het alternatief, de kenmerken daarvan in het licht van de bezwaren tegen het huidige toezichtkader, en enkele met de materie verwante onderwerpen komen beknopt aan de orde. Het alternatief is de uitwerking van wat in Zicht op toezicht, een publicatie van de ederlandse Jenaplanvereniging, is aangekondigd (zie www.jenaplan.nl).


Titel informatie
Auteur

Boes, Ad

Uitgave

Valthe : Netwerk SOVO, 2007

Collatie

30 p. : ill. ; 30 cm

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2007