JONGE KINDEREN LEREN METEN EN MEETKUNDE
leerlijnen TAL brochures-tussendoelen annex leerlijnen

Jonge kinderen leren meten en meetkunde hoort bij het eerder verschenen Jonge kinderen leren rekenen. Beide boeken samen geven een beschrijving van het reken-wiskundeprogramma voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Deze uitgave laat het onderwijsleerproces zien dat kinderen doormaken op het gebied van meten en meetkunde. Zicht hebben op de wijze waarop de leerlingen zich deze belangrijke domeinen van het vak rekenen-wiskunde eigen maken is een belangrijke voorwaarde om passende didactische beslissingen te kunnen nemen.


Titel informatie
Auteur

Heuvel-Panhuizen, Marja van den; Buys, Kees

Uitgave

Groningen : Wolters-Noordhoff, 2004

Collatie

355 p. + cd-rom

Reeks

Tussendoelen annex leerlijnen

ISBN

9789001851026

Publicatiejaar

2004