HANDELINGSGERICHT WERKEN
trainingswijzer met 28 praktijkscènes op DVD

Training, bedoeld voor gebruik binnen school en opleiding, om de implementatie van de 1-zorgroute en Handelingsgericht Werken binnen scholen te ondersteunen. De scènes op de DVD zijn voorbeelden van gesprekken en overleggen zoals deze plaatsvinden in de verschillende fases van de cyclus Handelingsgericht Werken. Leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en leerkrachten in opleiding kunnen aan de hand van deze scènes gericht met elkaar bespreken hoe zij de fases van de cyclus Handelingsgericht Werken op hun eigen school vorm willen geven, welke knelpunten zij hierbij ervaren en welke oplossingen zij kunnen vinden. De scènes behandelen: Groepsbesprekingen tussen leerkracht en IB-er; Leerlingbesprekingen tussen leerkracht en IB-er; Leerlingbesprekingen tussen leerkracht, IB-er en externe begeleider; gesprekken met ouders; Werkoverleg tussen directie en IB-er; Coaching IB-er door externe begeleider; Stuurgroepoverleg; Gesprekken met leerlingen.
Titel informatie
Auteur

Nuyens, Tijn; Meer, Nico van der

Uitgave

Maasdijk : NTO-effekt, 2009

Collatie

108 p. ; 23 cm + Dvd

Annotatie

Losbladige uitg. Met bronnenlijst

Publicatiejaar

2009