RONDJE VERKEER
verkeerseducatie voor groep 1 t/m 4

Scholen hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan materiaal over verkeersveiligheid voor groep 1 t/m 4 dat zonder veel voorbereidingstijd te gebruiken is. Om aan die behoefte tegemoet te komen is "Rondje Verkeer" ontwikkeld. Een map met allerlei activiteiten over verkeersveiligheid voor groep 1 t/m 4. "Rondje Verkeer" sluit aan op de verkeersbladen van 3VO: "Op voeten en Fietsen" (OVEF) voor groep 5/6 en de JeugdVerkeersKrant (JVK) voor groep 7/8. Scholen die geabonneerd zijn op de verkeersbladen hebben met de aanschaf van "Rondje Verkeer" materiaal in huis voor groep 1 t/m 8. Hiermee kan verkeersonderwijs gegeven worden zoals dat wordt geformuleerd in de Kerndoelen van het basisonderwijs. Binnen het leergebied "Gezond en redzaam gedrag" worden de volgende doelen voor verkeersonderwijs geformuleerd: de leerlingen kennen de verkeersregels en de betekenis van verkeersborden en kunnen die kennis toepassen als ze deelnemen aan het verkeer; de leerlingen kunnen op een veilige manier aan het verkeer deelnemen, als voetganger, fietser en zelfstandig gebruiker van het openbaar vervoer. In het activiteitenboek zijn de activiteiten gerangschikt rond zeven thema's, te weten: fietsen, lopen, meerijden, oversteken, spelen, tekens, weer en verkeer. Aan het begin van elk thema is aangegeven welke afspraken hierbij relevant zijn. De afspraken zijn ook verwerkt in de activiteiten die bij het thema horen. Naast de zeven genoemde thema's is er ook de nodige achtergrondinformatie. Aan het begin van elk thema staat er een overzicht van alle activiteiten binnen dat thema en een verwijzing naar de groepen waarvoor ze geschikt zijn.
Titel informatie
Auteur

Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO

Uitgave

Huizen : Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO, 2004

Collatie

CD 200Cd-rom 070A / 070D vraag KCO-balie

ISBN

9071052737

Annotatie

Knieboek met: Een activiteitenboek voor de leerkracht 10 kijkplaten op A3-formaat 13 foto's op A3-formaat 24 kopieerbladen 4 cd-roms met verkeersspelletjes 1 Audio-cd met liedjes; Video + handleiding: Veilig op weg Handleiding voor leerkrachten van8 naar1 Docentenhandleiding Veilig op weg Certificaat van 8 naar 1

Publicatiejaar

2004