DE VIJF ROLLEN VAN DE LERAAR

Effectieve leraren maken goed contact met hun leerlingen, hebben een persoonlijke presentatie en verstaan hun vak. Dit wordt in kaart gebracht door onderscheid te maken in vijf rollen die leraren tijdens hun lessen vervullen: de rol van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. Elke rol hoort bij een bepaalde fase van de les en kent specifiek gedrag. Zo verwelkomt de gastheer zijn leerlingen bij binnenkomst en maakt hij bewust contact met zijn leerlingen. De presentator vangt de aandacht van zijn leerlingen, de didacticus geeft instructie, de pedagoog zorgt voor een veilig klimaat en de afsluiter laat de leerlingen reflecteren en sluit zijn les op een effectieve manier af. Aangegeven wordt welke competenties bij welke rollen horen hoe een leraar gestalte kan geven aan de vijf rollen. De competenties worden uitgewerkt in concrete gedragsindicatoren. Er zijn vragen opgenomen die leraren kunnen helpen te reflecteren op hun manier van lesgeven en de onderliggende overtuigingen. Het boek wil (beginnende) leraren concrete handvatten en suggesties geven om hun effectiviteit te vergroten en om zich (verder) te ontwikkelen in de vijf rollen. Aan schoolleiders en teamleiders wil het handvatten geven voor het bespreken van competenties in sollicitatiegesprekken, functionerings-en beoordelingsgesprekken.

Een geactualiseerde editie van dit boek is in 2020 verschenen: De zes rollen van de leraar in de praktijk.


Titel informatie
Auteur

Slooter, Martie

Uitgave

Amersfoort : CPS, 2009

Collatie

140 p. : tab. ; 24 cm

ISBN

9789065086167

Annotatie

Vervolg op: Coachen op contact / Martie Slooter. - 2005

Publicatiejaar

2009