SCHRIJFONDERWIJS
van ondergeschoven kindje tot oogappel van het taalonderwijs

Bespreking van de knelpunten van het schrijfonderwijs en van aandachtspunten om dit te verbeteren. De kwaliteitsagenda primair onderwijs Scholen voor morgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2007-2011 is glashelder: de focus ligt op de verbetering van de taal- en rekenprestaties van alle leerlingen. Deze agenda heeft geleid tot een groot aantal verbetertrajecten op het gebied van taal- en rekenonderwijs. Gemeenschappelijk in al deze projecten is het sturen op resultaten van leerlingen, vanuit het streven om het opbrengstgericht werken in het onderwijs te versterken. Volgens de auteur leidt dit er echter toe dat er een enorme nadruk ligt op onderdelen van taal die eenvoudig toetsbaar zijn.


Downloads
BROSCHR9999.pdf - log in om te downloaden
Titel informatie
Auteur

Brouwer, Tjalling

Tijdschrift

Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs

Uitgave

Jrg. 1 (2010), nr. 2

Collatie

p. 21-28

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2010