SPELLINGSPRINT

Remedierend programma voor het automatiseren van spellingcategorieen van groep 4 en 5. Het programma omvat auditieve oefeningen en dictees. Het programma oefent de kernonderdelen van spelling volgens een vaste structuur en met veel herhaling. Geschikt voor alle kinderen met spellingproblemen in groep 4 en 5 van het primair onderwijs en voor kinderen met hardnekkige spellingproblemen in de bovenbouw van het primair onderwijs. Ook geschikt voor kinderen in het speciaal onderwijs.
Titel informatie
Auteur

Theunissen, Marijke

Uitgave

Utrecht : Schoolsupport, 2012

Annotatie

- handleiding - 50 weekkarten - kopieerbare dicteebladen - letterkaartjes en klanksymbolen - 4 spellingkaarten met in totaal 30 spellingcategorieen - lege spellingkaarten

Publicatiejaar

2013