HET MANIPULEREN VAN KLANKEN EN LETTERS

De voorschotbenadering voorziet jonge kinderen in groep 2 van een solide basis voor de start van het leesproces in groep 3. In fase 2 van de voorschotbenadering staat het manipuleren van klanken en letters centraal. Voor een optimale leeropbrengst moeten bij alle oefeningen lettertekens worden aangeboden en wordt gewerkt met hak- en plakoefeningen. Dit gebeurt o.a. met behulp van raadspelletjes en het spel Drietal. Nieuwe aanbiedingsvormen worden beschreven: 1. het sorteren van klanken bij de thematafel (sorteeropdrachten), 2. het werken met praatplaten en post-its 3. auditieve synthesebingo, 4. het werken met letterdobbelstenen, 5. het spelletje Petje op; Petje af en het filmen en fotograferen . In het artikel worden nieuwe activiteiten met klanken en letters beschreven, waarbij het doel en de uitvoering uitgebreid aan bod komen.


Titel informatie
Auteur

Bree, Rob van

Tijdschrift

Taal lezen primair

Uitgave

jrg. 2012, nr. 2 (december 2012)

Collatie

p. 6-8

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2013