LERAREN EN OUDERBETROKKENHEID
een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen

Reviewstudie naar ouderbetrokkenheid. Het doel is tweeledig: ten eerste brengen de onderzoekers in beeld wat de actuele stand van zaken is van onderzoek naar de mate waarin uiteenlopende vormen van ouderbetrokkenheid effect hebben op de ontwikkeling van leerlingen. Ten tweede beschrijven ze empirisch onderzoek naar de bijdrage die leraren kunnen leveren aan de betrokkenheid van ouders bij de school en het leerproces van hun kinderen.

 


Downloads
Titel informatie
Auteur

Denessen, Eddie; Bakker, Joep; Dennissen, Marjolein

Uitgave

Nijmegen : Radboud Universiteit Nijmegen, 2013

Collatie

87 p.

Annotatie

In opdracht van NWO/PROO. Met lit.opg.

Publicatiejaar

2013