NEDERLANDSE DYSCALCULIE SCREENER (NDS)

Test waarmee individuele leerlingen of een hele klas op dyscalculie kunnen worden gescreend. De NDS is een snelheidstest, die uitval meet op automatismen bij het rekenen. Uitval op zulke automatismen is een belangrijk criterium voor dyscalculie. De NDS onderzoekt automatismen die zich bij de doorsnee rekenaar al doende ontwikkelen, zonder dat ze in het rekenonderwijs expliciet worden getraind.

De NDS is genormeerd voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

De NDS bestaat uit 8 subtests die elk één minuut duren. Deze subtests onderzoeken het gemak en de snelheid waarmee het kind eenvoudige numerieke taken verricht, zoals tellen en getallen op grootte vergelijken. De subtests op een rij:

  1. Grootste stip aanstrepen
  2. Grootste getal aanstrepen – 1 cijfer
  3. Grootste getal aanstrepen – 2 cijfers
  4. Van stippen naar cijfer
  5. Getallenrij invullen
  6. Getallenlijn
  7. Snelle minsommen
  8. Tien of meer?           

Titel informatie
Auteur

Milikowski, Marisca; Vermeire, Stephan

Uitgave

Amsterdam: Boom Test Uitgevers, 2013

Annotatie

De basisset bestaat uit:
Handleiding en Verantwoording
Instructiekaart
25 testboekjes, inclusief credits om 25x te normeren
Opbergmap

Publicatiejaar

2013

Categorie├źn