HET EFFECT VAN SEKSE OP DE RELATIE DYSLEXIE EN ZELFWAARDERING IN DE BOVENBOUW VAN HET BASISONDERWIJS

Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat het effect is van sekse op de relatie tussen het hebben van een leesstoornis en de mate van zelfwaardering in groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Aan het onderzoek deden 367 kinderen mee in de leeftijd tussen 9 en 13 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 10,54. Zelfwaardering werd gemeten met de overeenkomstige deelschaal uit de Schoolvragenlijst. Leesstoornis werd geoperationaliseerd door bestaande scores op de Drie Minuten Test te dichotomiseren via de aanwijzingen van het Cito: leerlingen met een leesstoornis en leerlingen zonder een leesstoornis. Uit de contrastanalyse blijkt dat meisjes met een leesstoornis een lagere zelfwaardering hebben ten opzichte van jongens met een leesstoornis en ten opzichte van meisjes zonder een leesstoornis.


Titel informatie
Auteur

Hoek, Dirk; Hoek-Volkerink, Clariska van

Tijdschrift

Tijdschrift voor orthopedagogiek

Uitgave

Jrg. 53 (2014), nr. 2 (februari)

Collatie

p. 63-72

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2014