VERSNELLEN ZONDER DREMPELS
onderwijsbehoeften van excellente leerlingen in kaart gebracht

De versnellingswijzer is een handreiking bij het gesprek over een passend onderwijsaanbod voor een begaafde leerling. Het doel is om intern begeleider en leerkracht te helpen bij het nemen van de beslissing om een leerling wel of niet te laten versnellen (een klas overslaan). Er wordt gewerkt volgens de fasen van het handelingsgericht werken: waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren.
In de publicatie worden eerst deze verschillende fasen toegelicht. Daarna volgt de versnellingswijzer, die bestaat uit hoofduitspraken (bijvoorbeeld: 'Er zijn aanwijzingen dat het kind (hoog)begaafd is.'), bijbehorende deeluitspraken (bijvoorbeeld: 'Kind toont voorsprong op andere cognitieve terreinen.') en een concretisering (bijvoorbeeld een bepaalde cito-score of zichtbare gedraging). Bij elke uitspraak kan ja of nee worden ingevuld.


Downloads
Titel informatie
Corporatie

School aan Zet

Auteur

Verlinden, Jo; Oostindie, Bert; Bouwman, Nienke

Uitgave

Den Haag: School aan Zet, 2015

Collatie

40 p.

Annotatie

Het instrument maakt deel uit van het product ‘Versnellen zonder drempel’. Dit product is
voortgekomen uit een door BCO Onderwijsadvies en IJsselgroep Educatie Dienstverlening ingediend voorstel ten behoeve van de Call for Proposals 2013-2014, uitgezet door School aan Zet.
Met bijlagen:
1. Doelen voor excellente leerlingen
2. Ondersteuningsbehoeften van excellente leerlingen
3. Overzicht van leerlingprofielen in relatie tot onderwijsbehoeften

Publicatiejaar

2015