ACCEPTANCE, REJECTION, AND THE SOCIAL BRAIN IN ADOLESCENCE: TOWARDS A NEUROSCIENCE OF PEER RELATIONS

Onderzoek naar de neurocognitieve mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan of het in stand houden van uitsluiting door leeftijdsgenoten. Voor het eerst is aangetoond dat de gevolgen van sociale uitsluiting ook zichtbaar zijn in de hersenen. Kinderen kunnen zich niet harden tegen pesten. Negatieve sociale ervaringen trekken sporen in het brein. Slachtoffers van pesten sluiten zich niet af voor nare ervaringen, maar worden er juist gevoeliger voor. Pubers die jarenlang minder geaccepteerd waren in hun klas vertoonden namelijk een verhoogde neurale reactiviteit op het moment dat zij opnieuw buitengesloten werden. Verder laten de resultaten zien dat het vermogen om je sociaal op te stellen tegenover iemand die je net heeft buitengesloten een groter beroep doet op “controle-netwerken” in het brein van deze pubers. Tevens blijkt uit het onderzoek dat het vermogen om je in een ander te verplaatsen belangrijk is voor uiteenlopende vormen van sociaal gedrag, zoals: het vergeven van pesters of het helpen van een buitengesloten leeftijdsgenoot. 


Titel informatie
Auteur

Will, G.J.

Uitgave

Leiden : Universiteit Leiden, 2015

Collatie

241 p.

ISBN

9789064648779

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2015