SAMENWERKEND LEZEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS (SALEVO)

Met als doel de docenten in  het VO concrete handvatten te bieden om de leesvaardigheid van hun leerlingen te trainen, is een methode ontwikkeld waarin verschillende inzichten over effectief leesonderwijs zijn samengebracht (SALEVO) en waarbij leerlingen samenwerkend lezen in kleine groepjes. Uit recent onderzoek blijkt dat het werken met deze methode positieve effecten heeft op tekstbegrip, kennis van connectieven en metacognitieve kennis van leesstrategieën. Het door NRO gesubsidieerde project heeft niet alleen geresulteerd in verschillende artikelen, maar ook in een uitgebreid lespakket dat kan worden ingezet binnen verschillende leerjaren, onderwijsniveaus en vakken.

Het lespakket omvat de volgende materialen, die te downloaden zijn:

Leerlingmaterialen: Rollenkaarten, werkblad, strategiekaarten, eindopdrachten 

Docentmaterialen: docentenhandleiding, checklist eigen lessen, nakijkblad, docententraining


Titel informatie
Auteur

Moeken, Niki; Kuiken, Folkert; Welie, Camille

Uitgave

Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2016

Publicatiejaar

2016

Categorie├źn