ZO! OBSERVATIELIJST: ZELFREGULATIE IN HET ONDERWIJS

De Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs (ZO!) brengt het ontwikkelingsniveau van een leerling op het gebied van zelfregulatie in kaart. Aan de hand van 17 items beoordeelt de leerkracht in hoeverre een leerling in staat is om zijn gedrag, gevoel en aandacht zodanig te reguleren dat hij tot leren en functioneren op school kan komen. Wanneer duidelijk is op welk niveau een leerling zelfregulatie heeft ontwikkeld, kunnen zijn onderwijsbehoeften geformuleerd worden. Het is vervolgens mogelijk om het (intensieve) onderwijs-zorgarrangement zo in te richten, dat het aansluit op de onderwijsbehoeften van die individuele leerling of van een groep leerlingen. De handleiding van de ZO! biedt hiervoor concrete aanknopingspunten. Indien gewenst, is begeleiding bij het gebruik van de ZO! in het onderwijs mogelijk.

Zo! wordt uitgegeven door Pi7,  de landelijke samenwerkingsgroep van zeven pedologische instituten in Nederland


Titel informatie
Auteur

Smeets, K.; Kooijmans, R.; Wally, Tamara

Uitgave

Rotterdam [etc] : Pi7, 2016

Publicatiejaar

2016