SAMENWERKING TUSSEN ONDERZOEKERS EN DOCENTEN: WAT VALT ERVAN TE LEREN?

Een van de manieren die de afgelopen jaren meer en meer wordt ingezet om docenten te professionaliseren, is hen in contact te brengen met onderzoek. In dit artikel worden enkele projecten beschreven waarin docenten nauw hebben samengewerkt met onderzoekers aan (onderzoek naar) onderwijsverbetering in hun school. Als voorbeelden komen aan de orde: het Kortlopend Onderwijsonderzoek, de expeditie Durven, Delen, Doen (Innovatieproject VO-Raad) , de SLOA projecten in het PO en VO en het project Doorbraak in de techniek Er wordt ingegaan op ervaringen die hierbij zijn opgedaan en de effecten van die samenwerking op de porfessionaliteit van docenten. Tot slot worden aanbevelingen geformuleerd voor de actoren die hier een rol spelen: wat kunnen zij betekenen om te zorgen dat de samenwerking goed verloopt en bijdraagt aan de professionaliteit van docenten?


Titel informatie
Auteur

Eck, Edith van; Volman, Monique

Tijdschrift

Tijdschrift voor orthopedagogiek

Uitgave

Jrg. 55 (2016), nr. 11/12 (december)

Collatie

p. 576-586

Annotatie

met lit. opg.

Publicatiejaar

2016