Catalogus

18474 resultaten gevonden

WIE HELPT DE KIKKER?

De coole kikker, — 2018

Vernieuwde versie van het spel Kikker in de dierentuin. Het spel is hier en daar verbeterd en de kaartjes zijn opgemaakt in het Nederlands en Frans. Het...

ATLANTIS

— 2018

Methode voor technisch en begrijpend lezen in groep 4 t/m 8. Er wordt gewerkt met één instructiemoment dat geschikt is voor lezers op...

WELKE INVLOED HEEFT HET GEVEN VAN THEORIELESSEN IN EEN BUITENLOKAAL OP DE LEERPRESTATIES EN MOTIVATIE VAN VMBO LEERLINGEN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Buiten leren zou...

CODE-S

— 2018

Methode voor programmeren/computational thinking in groep 5 t/m 8. Met behulp van computational thinking worden problemen logisch benaderd en worde...

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Roeyers, Herbert ; — 2018

De eerste wijdverspreide wetenschappelijke beschrijving van autisme werd in 1943 gepubliceerd door Leo Kanner. Sindsdien heeft autisme een grote aantrek...

LEREN IN DE 21E EEUW

Studulski, Frank ; Velzen, Tessa van ; Hoogenboom, Anne ; Sardes, Utrecht ; — 2018

Een boek over onderzoekend en actief leren: werkvormen en didactieken die leerlingen uitnodigen meer betrokken te zijn op en bij het eigen leren. Niet &...

SPIEGELDROMEN [Film]

Boonstra, Marjoleine ; — 2018

De film Spiegeldromen heeft de Nationale Onderwijsfilmprijs gewonnen in 2018. In deze film gaan jongeren uit het praktijkonderwijs de confrontatie aan m...

KINDERMISHANDELING ZIEN EN SAMEN AANPAKKEN

Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Utrecht ; — 2018

Publicatie over de rol die de basisschool kan innemen bij het signaleren en stoppen van kindermishandeling en over het implementeren van de aangescherpt...

BURGERSCHAPSVORMING OP WEG NAAR VOLWASSENHEID

Pauw, Leo ; — 2018

Essay waarin een antwoord gezocht wordt op vragen als: Wat maakt het zo lastig om voortgang te boeken met burgerschapsonderwijs in Nederland? En wa...

SAMENWERKEN MET OUDERS

Gastel-Firet, Anne van ; Praxisbulletin, — 2018

Als leerkracht in het primair onderwijs is het belangrijk een goede relatie op te bouwen met ouders. School en ouders kunnen samen meer voor het kind be...