Catalogus

17082 resultaten gevonden

DIFFERENTIEREN WERKT IN HET BASISONDERWIJS MET 6- TOT 12-JARIGEN

Heylen, Ludo ; Maes, Joost ; Gucht, Ivan van ; — 2020

Differentiëren werkt in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen reikt de leerkracht tools aan voor differentiatie. Het wil je leren inspelen ...

DIFFERENTIEREN WERKT IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Heylen, Ludo ; Vrancken, Mariet ; — 2020

Dit praktijkboek, gericht op het voortgezet onderwijs, wil docenten ondersteunen bij het aanspreken van leerlingen op hun eigen mogelijkheden, zonder da...

HET HEERSENDE BEELD VAN HOOGBEGAAFDHEID IS EENZIJDIG

Desain, Carla ; De Nieuwe Meso, — 2021

In haar literatuuronderzoek Talentontwikkeling meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO concludeert Ineke ...

ONDERZOEKSKADERS INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Inspectie van het Onderwijs, Utrecht ; — 2021

Vanaf 1 augustus 2021 gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onder...

HOE DAN?!

Bakx, Anouke ; Gerven, Eleonoor van ; Weterings-Helmons, Annemieke ; — 2021

Vanuit het perspectief dat alle leerlingen recht hebben op een ononderbroken ontwikkeling bekeken Anouke Bakx, Eleonoor van Gerven en Annemieke Wetering...

GOED ONDERWIJS, GOEDE MR

AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs) ; Lent, Paul van ; — 2021

Deze publicatie is voor (G)MR-leden, ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Doel is een handreiking te bieden om de kwaliteit van de medeze...

HELP! EHBO-SKILLS VOOR JOU

Rode Kruis ; — 2021

Met het lesmateriaal ‘Help! EHBO-skills voor jou’ leren leerlingen gevaren inschatten, de eigen veiligheid voorop te stellen, hulp in te sch...

VAN LEERTHEORIE NAAR ONDERWIJSPRAKTIJK

Veen, Tjipke van der ; Wal, Jos van der ; — 2021

Dit boek vertaalt leerpsychologische inzichten en onderzoeksresultaten naar leerprincipes voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het boek bevat uiteen...

HANDREIKING VOOR SCHOLEN BIJ INHUUR VAN EXTERNE PARTIJEN VOOR HET NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ; — 2021

Handreiking voor scholen en schoolbesturen die met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs expertise of onderwijsprogramma’s van particuliere p...

ZELFSTURING IN HET BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

Oosten, Nele van ; — 2021

Dit boek geeft tips voor het stimuleren van de intrinsieke motivatie, ondernemingszin en creativiteit van kinderen. Dit om het potentieel van elk k...