Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

289 resultaten gevonden

ALLES OP EEN RIJ ... (PO)

Jelier, Winifred ; — 2017

Boek met praktische handreikingen ontstaan op basis van ruim vijftien jaar onderwijsonderzoek in Nederland. Bij de totstandkoming zijn wetenschappers, d...

ALLES OP EEN RIJ... (VO)

Jelier, Winifred ; — 2017

Boek met praktische handreikingen ontstaan op basis van ruim vijftien jaar onderwijsonderzoek in Nederland. Bij de totstandkoming zijn wetenschappers, d...

DE STEM VAN OUDERS VOOR SUCCESVOLLE SAMENWERKING

Hoogeveen, Karin ; Versteegen, Heleen ; Sardes, Utrecht ; Sardes Special, — 2017

In de Special De stem van ouders voor succesvolle samenwerking wordt informatie gegeven over hoe er als professional in de kinderopvang of het onderwijs...

OUDERCONTACT: TELEURGESTELDE OUDER [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2009

Als leraar komt men gedurende een schooljaar op verschillende manieren in contact met ouders. In deze video is een nagespeeld gesprek tussen een oud...

KLEURRIJKE SCHOOL: CARNAVAL [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2011

In deze video wordt de voorbereiding en uitvoering getoond van een viering van carnaval op een openbare school met veel allochtone, met name islamit...

ALLES OP EEN RIJ OVER...OUDERBETROKKENHEID IN HET PO

Driessen, Geert ; Denessen, Eddie ; Didactief, — 2017

Alles op een rij is een artikelenserie waarin Didactief terugblikt op onderwijsonderzoek uit de afgelopen vijftien jaar. In dit deel wordt aandacht best...

SKETCH - OUDERAVOND [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2011

Deze sketch is onderdeel van de humoristische reeks 'Wat nou…?'. Cabaratiers Dianne Liesker en Kees van Amstel stellen verschillende onderwerpen ...

GESPREKKEN MET OUDERS [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2010

Ouders betekenen veel voor de ontwikkeling van hun kinderen. Samen met de leidsters en leraren spelen zij dus een belangrijke rol. Leraren, leidster...

BEELDBANK OUDERGESPREKKEN

Leerkring Ouderbetrokkenheid, Driestar Educatief ; — 2017

De leerkring Ouderbetrokkenheid van Samen in ontwikkeling (SAM, partnerschap van ruim zeventig basisscholen en Driestar Hogeschool Gouda) heeft een...

OUDERS BETREKKEN BIJ (VOOR)LEZEN

Stichting Lezen, Amsterdam ; Kwestie van lezen, — 2017

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten, mediathecarissen en pedagogisch medewerkers. In deze afle...