Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

299 resultaten gevonden

DRIEHOEKSGESPREKKEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2017

Op de Christelijke Dalton basisschool ‘De Maten’ worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Daarom vinden er enkele keren ...

HOE MOETEN OUDERGESPREKKEN WORDEN INGEVULD NAAR TEVREDENHEID VAN ZOWEL OUDERS ALS LERAREN?

NRO, Den Haag ; — 2018

Scholen staan voor de taak om educatief partnerschap een goede invulling te geven. Basis daarvoor vormt een ouderbeleid waarin afspraken, procedures, ov...

OUDERBETROKKENHEID 7.0

Smit, Frederik ; — 2017

Ouderbetrokkenheid 7.0 is een boek dat wil helpen bij het maken van keuzes om de samenwerking tussen ouders, school en buurt op een effectieve en creati...

#HELP! MIJN KIND LEEFT ONLINE

Lammertyn, Stefaan ; Swinnen, Lieve ; — 2017

Veel ouders en leerkrachten maken zich zorgen over het mediagebruik bij de jeugd, met name van de populaire social media als Facebook, Instagram, Snapch...

THEMA: BETROKKEN OUDERS

Bors, Geert ; Manen, Max van ; Baerdemaeker, Steffie de ; Mensenkinderen, — 2017

Reeks thema-artikelen over ouderbetrokkenheid:Edwin Solen geeft 10 tips voor een goede kennismaking De eerste indruk is voor ouders vaak leidend voor hu...

OUDERGESPREKKEN: KENNISMAKINGSGESPREK [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2012

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel fun...

VERRIJKING VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2012

OBS De Walsprong heeft een verrijkingstraject voor hoogbegaafde leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van de Big Picture Learning filosofie.Big Picture Le...

OMGEKEERDE OUDERGESPREKKEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2013

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Constructief communiceren met ouders is dan ook een belangrijk uitgangspunt va...

OMGAAN MET INTIMIDERENDE OUDERS (1)

Meij, Jan de ; AndrĂ©, Geerco ; Berg, Cor van den ; Basisschoolmanagement, — 2017

Directies en leerkrachten krijgen in toenemende mate te maken met intimiderend gedrag van ouders. Ondanks goede bedoelingen van de school lukt het dan n...

DOSSIER ONDERWIJS EN LEERLINGEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND

Leraar24 ; Leraar24 - Dossier, — 2017

Verzameling artikelen over veel voorkomende situaties die zich voordoen in het werken met leerlingen met een migratieachtergrond in de onderwijspra...