Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

335 resultaten gevonden

PROFESSIONALISEREN VOOR BLIJVEND BETER ONDERWIJS

Kokee, Sabine ; Bellinga, Klaas ; PO Management, — 2021

Met het Nationaal Programma Onderwijs wordt er in twee en een half jaar tijd 8,5 miljard euro extra geïnvesteerd in het onderwijs. Hierbij horen ma...

OUDERBETROKKENHEID EN ONDERWIJSKANSEN

NRO, Den Haag ; Vegt, Anne Luc van der ; — 2021

Publicatie op het Kennisplein van het NRO over ouderbetrokkenheid. De publicatie bevat links naar onderzoeken.Ouders die thuis actief betrokken zijn bij...

SAMENWERKEN MET LAAGGELETTERDE OUDERS

Hampsink-Aalfs, Lidy ; De Wereld van het jonge kind, — 2021

In dit artikel wordt het verhaal van Veronica, een laaggeletterde vrouw van middelbare leeftijd en andere laaggeletterde mensen beschreven. En hoe dit v...

LAAGGELETTERDE OUDERS

Werf, Hanneke van de ; Praxisbulletin, — 2021

Laaggeletterdheid van ouders heeft een grote impact op de thuissituatie en daarmee op de ontwikkeling van kinderen. Dit artikel gaat in op hoe de relati...

GESPREKSWIJZER IMPACT CORONA

Samen Zijn Wij School ; — 2021

‘Samen zijn wij school’ heeft een gesprekswijzer ontwikkeld voor scholen aan de hand waarvan zij in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ou...

MET PLEZIER NAAR SCHOOL

Pameijer, NoĆ«lle ; — 2021

Een boek over het belang van ouderbetrokkenheid en positief samenwerken en wat leraren kunnen doen om de betrokkenheid van ouders te vergroten en de sam...

OUDERBETROKKENHEID VERGROTEN? BEGIN BIJ JEZELF

Leraar24 ; Leraar24, — 2021

Dit artikel gaat over hoe leraren het beste ouders kunnen betrekken bij de school. Nu met corona de oudercontacten grotendeels online plaatsvinden, verg...

BETROKKEN : SAMEN OPVOEDEN, NAAR EEN GELIJKWAARDIGE SAMENWERKING TUSSEN OUDERS EN KINDCENTRUM

PACT voor Kindcentra ; — 2021

In dit inspiratiedocument wordt de positie van ouders binnen de ontwikkeling van kindcentra vanuit verschillende perspectieven belicht. Met filmpjes, in...

LEZEN UIT NIEUWSGIERIGHEID

Ganzeman, Femke ; Meertaal, — 2021

Een artikel over het stimuleren van de leesmotivatie van kinderen. Om kinderen te motiveren om te gaan lezen is het van belang dat zij inzien waarom ze ...

HOE KUN JE IN EEN DRIEHOEKSGESPREK TUSSEN LEERKRACHT, LEERLING EN OUDERS EEN ACTIEVE DEELNAME VAN OUDERS BEVORDEREN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2021

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Driehoeksg...