De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, studenten, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Met behulp van de Onderwijsdatabank vindt u snel en eenvoudig een relevant antwoord op (actuele) vraagstukken.

Nieuwe titels

Dagelijks wordt de databank aangevuld met nieuwe titels: vakliteratuur, onderzoeken, leermiddelen, websites, apps, tijdschriftartikelen en nog veel meer. Veel titels zijn direct te bekijken, andere geven een verwijzing naar het materiaal. Blijf zo eenvoudig op de hoogte van nieuwe publicaties op onderwijsgebied!

toon catalogus

10 DENKKADERS OM LEREN ZICHTBAAR TE MAKEN

In dit boek beschrijven Klaus Zierer en John Hattie de mindframes en denkkaders die leraren zich eigen kunnen maken om het maximale uit hun leerlingen ...

lees verder

10 DENKKADERS OM LEREN ZICHTBAAR TE MAKEN - BEKNOPTE UITGAVE

Beknopte versie van het boek 10 Denkkaders om leren zichtbaar te maken. In dit boek beschrijven Klaus Zierer en John Hattie de mindframes en denkkaders ...

lees verder

Dossiers

In de dossiers worden publicaties verzameld over een actueel onderwerp in het onderwijs of publicaties die het waard zijn uitgelicht te worden. Alles over één onderwerp bij elkaar.

toon dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met ...

naar dossier

Zieke leerlingen

In dit dossier zijn publicaties verzameld over zieke leerlingen, ziektes en de ondersteuning van het Netwerk Ziezon. Het netwerk Ziezon is hét landelijk expertisenetwerk voor ...

naar dossier